•  През 2007 година кирилицата става едва третата официална азбука на Европейския съюз след латиницата и гръцката азбука.
  •  Най-ранният открит надпис по нашите земи, изписан с кирилица, е от 921 година e в скален манастир близо до село Крепча в България.
  •  До края на 70-те години на ХIХ век кирилицата се е ползвала и в Румъния.
  • Според някои изследователи е по-правилно новата азбука да се нарича „климентица“, поради факта, че Климент по-скоро създава опростен глаголически шрифт, а свети Кирил създава цяла азбука. И макар да не е научен факт, а по-скоро констатация – по света кирилицата неправилно е позната като „руската азбука“ – несправедливост, дължаща се на простата причина, че руският народ Писалка, Забележка, Тетрадка, Страница, Хартия, Химилкае най-многобройният, който я използва.