Български език и Литература

reading-gd108fb0cd_1920

Интересни факти

 През 2007 година кирилицата става едва третата официална азбука на Европейския съюз след латиницата и гръцката азбука.  Най-ранният открит надпис по нашите земи, изписан с кирилица, е от 921 година…